Functie-testen

Vegter Interim Recruitment biedt u de mogelijkheid om kandidaten voor een bepaalde functie of beroep te laten testen door middel van een functie-geschiktheidstest en een persoonlijkheidstest.  

  • Functie-geschiktheidstest
    De functie-geschiktheidstest houdt in een onderzoek naar de geschiktheid van de kandidaat voor een concrete functie, of voor welk beroep een kandidaat geschikt is zowel qua opleidingsniveau, persoonlijkheidsstructuur en   beroepsinteresse.
  • Persoonlijkheidstest
    Deze persoonlijkheidstest brengt de primaire gedragspatronen van de kandidaat in kaart ten aanzien van zijn / haar:  

      + Productiviteit 
      + Kwaliteit van het werk
      + Ondernemend zijn
      + Teamwerk
      + Probleemoplossend vermogen
      + Stressbestendigheid
      + Motivatie

  • Functie-onderzoek
    Dit onderzoek behelst een vragenlijst aan de werkgever om zodoende het competentie-profiel van een   concrete functie in kaart te brengen; door middel van een grafische voorstelling wordt de functie verdeeld over meerdere competentie-schalen, onder te verdelen in: manier van denken / denkwijze, beroepsinteresse en karaktereigenschappen. Als gevolg hiervan kan worden bepaald in hoeverre de kandidaat "matcht" met de functie.