Outplacement

Er zijn verschillende manieren om het lastige begrip "outplacement" te interpreteren. Vegter Interim Recruitment definieert outplacement als volgt: de totale begeleiding van een kandidaat, meestal in opdracht van een werkgever, met als doel: de kandidaat in zo kort mogelijke tijd een zo goed mogelijk bij hem of haar passende nieuwe werkkring te bieden. Ons outplacement traject speelt zich af rondom een bewustwordingsproces bij de kandidaat, waarbij drie vragen centraal staan, te weten:

  • Wat zijn mijn ervaringen
  • Wat wil ik
  • Wat kan ik

Kenmerkend voor Vegter Interim Recruitment is hierbij de persoonlijke en individuele begeleiding. De kandidaat staat centraal, en afhankelijk van zijn ervaringen, ambities en mogelijkheden maken wij, samen met de kandidaat, een reëel plan van aanpak. Tijdens de uitvoering van dit plan zal de zelfwerkzaamheid van de kandidaat voortdurend actief worden ondersteund en benadrukt. Bovendien kunnen er functie-testen worden afgenomen.